Sanok, Zagórz i ja.

Korzenie i tułaczka Moja rodzina od pokoleń związana jest z Sanokiem i Zagórzem. Cała gałąź Ojca i rodzina mojej żony to Sanoczanie (z Burmistrzem Baczyńskim włącznie) lub Zagórzanie. Tak się złożyło, że Ojciec po maturze w sanockim Technikum Mechanicznym wyjechał na studia do Wrocławia. Tam poznał naszą Mamę i tak po rozpoczęciu pracy, z lekka…
Read more


Sierpień 21, 2018 2